Notícia

Es modifica el planejament del LOGIS Montblanc per poder oferir parcel·les més grans

D'aquesta manera es podrà satisfer la creixent demanda del mercat d’aquesta tipologia

Redacció // Redacció

Cedida

La Comissió territorial d’urbanisme de Tarragona ha aprovat aquest divendres definitivament la modificació del planejament del LOGIS Intermodal Montblanc, impulsat per l’empresa pública CIMALSA, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquests canvis faciliten una reordenació de l’àmbit, reduint l’espai que es preveia destinar a vials i variant la distribució de les parcel·les, fent-les més grans de les previstes inicialment per satisfer la creixent demanda del mercat d’aquesta tipologia.

El sector, conegut com la Romiguera, se situa al nord-oest del municipi de Montblanc i té una superfície propera als 812.000 m2. Limita al nord amb la línia fèrria d’alta velocitat; a l’est, amb els vials d’entrada i sortida de l’AP-2; al sud, amb la línia de tren convencional, i a l’oest, amb terrenys agrícoles.

Els canvis introduïts en el planejament d’aquest sector són el desplaçament del vial paral·lel a la línia d’alta velocitat per permetre també el desplaçament de les línies elèctriques d’alta tensió, la supressió d’un vial secundari a l’est del sector i simplificació del vial principal a la part oest, possibilitant illes edificables de major dimensió i la reducció de la superfície destinada a sistema ferroviari, mantenint l’espai suficient per a una futura terminal ferroviària. També contempla un increment de la superfície d’equipaments públics adjacent al sistema ferroviari i de la superfície d’espais verds, per millorar la integració del sector amb l’entorn i la reducció tant del sòl privat com del sostre total del sector

Es tracta, doncs, d’una reordenació interna del LOGIS per adequar-se a les demandes empresarials de grans parcel·les, sense alterar els paràmetres urbanístics del conjunt o reduint-los.